Căn cứ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà kế toán cần phải biết

Trong quá trình giảng dạy khóa học nghề kế toánkế toán thuế của cô Lê Thị Lệ Thương tại Trung tâm Kimi Training, Cô đã chia sẻ với trung tâm KIMI rằng tuy nhiều bạn học rất tốt nhưng các lại rất ít chịu đọc luật thuế, điều này sẽ theo đánh giá của Cô Thương thì việc đó sẽ không thể giúp tiến xa hơn được trong nghề kế toán. Vì thế qua các bài viết trên trang web, tập thể giảng viên Kimi sẽ cố gắng rút gọn lại những ý chính nhất và điều căn bản nhất mà một nhân viên kế toán sẽ gặp khi bạn làm trong nghề kế toán này.

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, Kimi Training xin được trích các công thức để tính thuế TNDN nằm ở điều 3 và 4 trông Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

căn cứ xác định Thuế TNDNCách thức  xác định thuế TNDN mà một kế toán cần phải biết

Trước khi phân tích rõ hơn vào cách thức tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế và cách xác định thuế TNDN phải nộp. Kimi Training mong các bạn hãy thuộc lòng các công thức trên vì những phép tính này sẽ là một bộ khung căn bản để giúp bạn xác định được các khoản chi, khoản thu nào sẽ để vào đâu. Sau khi bạn đã thuộc lòng công thức này qua mỗi bài viết tiếp theo Kimi Training sẽ đi sâu và tóm gọn nhất có thể các nội dung cơ bản mà trong thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 đã ban hành.

Cách xác định thu nhập chịu thuế trong đó phần doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác nằm tại điều 5, 6, 7 tại thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.

Thu nhập tính thuế ta sẽ đi tìm hiểu và liệt kê những khoản thu nhập được miễn thuế, các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định tại điều 8, 9 thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

Tại phần Thuế TNDN phải nộp chúng ta sẽ tìm hiểu phần trích lập quỹ, cách xác định thuế suất thuế TNDN như thế nào.