XÁC ĐỊNH TỜ KHAI THUẾ TNCN KHAI THEO THÁNG HAY QUÝ

 Việc xác định khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng hoặc việc xác định có phải nộp tờ khai thuế TNCN hay không luôn làm cho các bạn kế toán quan tâm. Bài viết này của Kế toán Kimi nhằm giúp các bạn hiểu rõ và nắm vững kiến thức về khai thuế TNCN.

Theo quy định tại Điều 16 Thông Tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hiệu lực ngày 20/12/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý.Trường hợp trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai thuế. Việc xác định khai thuế tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại  tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng thì thực hiện khai thuế theo quý.

1711

Trường hợp1: Năm 2014 Công Ty A xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì tờ khai thuế TNCN cũng kê khai theo quý không phân biệt có phát sinh khấu trừ  thuế TNCN trên hay dưới 50 triệu đồng.

Trường hợp 2: Năm 2014 Công Ty A xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng , tháng 1 tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế có ít nhất 1 loại tờ khai lớn hơn 50 triệu đồng. Các tháng từ tháng 4 đến tháng 12 không phát sinh khấu trừ thuế. Như vậy, Công Ty không phải nộp tờ khai thuế TNCN của tháng 1,2. Từ tháng 3 Công Ty thuộc diện kê khai thuế TNCN theo tháng.

Trường hợp 3: Năm 2014 Công Ty A xác định thuộc diện khai thuế GTGT tháng, tháng 1 tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế của tất cả tờ khai đều dưới 50 triệu đồng. Các tháng từ tháng 4 đến tháng 12 không phát sinh khấu trừ thuế.  Như vậy, Công Ty không phải nộp tờ khai thuế TNCN của tháng 1,2. Từ tháng 3 Công Ty thuộc diện kê khai thuế TNCN theo quý.

Để tự tin làm Báo cáo tài chính cuối năm mời các bạn tham gia Khóa học Kế toán tổng hợp tại Kế toán Kimi. Khóa học sẽ giúp các bạn Hạch toán vững các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp dựa trên chứng từ thực tế. Khóa học hướng dẫn  các bạn thực hành thiết lập sổ sách kế toán bằng tay và bằng phần mền kế toán, lên Báo cáo tài chính cuối kỳ.