Tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT & BHTN Qua Mạng

BHXH, BHYT & BHTN: Người lao động tự tra cứu kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Tại thời điểm hiện này, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM đã hoàn thành và phát triển hệ thống trang thông tin điện tử để giúp cho người lao động có thể theo dõi và tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN của chính mình.
Việc phát triển trang thông tin điện tử này sẽ giúp người lao động xem lại quá trình đóng bảo hiểm của chính mình và kiểm tra việc công ty có tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cho mình hay không? Ngoài ra, tại trang thông tin điện tử cũng cho mình biết tổng số tiền mình đã đóng và thời gian đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Đường link trang thông tin điện tử tra cứu kết quả: http://c13.bhxhtphcm.gov.vn

tra-cuu-bhxh
ket-qua-tra-cuu