THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (PHẦN 2/2)

Chào các bạn của Kế Toán Kimi!

Ngày 05/02/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Sau đây là một số nội dung tiếp theo phần1:

3. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Giấy xác nhận ưu đãi) .

– Giấy xác nhận ưu đãi là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN, Về mức ưu đãi, thời Điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNDN

– Mức ưu đãi: áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; được miễn 4 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo.

– Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Ví dụ 1: Năm 2015, Doanh nghiệp A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện DA đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2016, DA phát sinh DT từ hoạt động SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2017, DA được cấp Giấy xác nhận ưu đãi SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2018, DA phát sinh thu nhập từ hoạt động SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế đối với DA đầu tư nêu trên như sau: năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, năm 2018 là năm đầu tiên được miễn thuế nếu thực tế đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định.

Ví dụ 2: Năm 2016, Doanh nghiệp B được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện DA đầu tư mới SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2017, DA phát sinh DT từ hoạt động SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2018, DA phát sinh thu nhập từ hoạt động SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2019, DA được cấp Giấy xác nhận ưu đãi SX sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế TNDN đối với DA đầu tư nêu trên như sau: năm 2019 là năm đầu tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, năm 2019 là năm đầu tiên được miễn thuế nếu thực tế đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định.

– Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

4. Hiệu lực thi hành

Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.


Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời các bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

giai-thuong-kimi

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu.
  • Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.