Thời hạn nộp hồ sơ khai bổ sung đối với Thuế GTGT?

 Trả lời:

  • Người nộp thuế (NNT) có thể lập hồ sơ khai bổ sung vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của NNT. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi số thuế hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ, phải điều chỉnh số liệu tăng giảm vào tờ khai của tháng lập hồ sơ thì có thể nộp hồ sơ khai bổ sung cùng với hồ sơ khai của tháng.

Hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT bao gồm:

huong dan ke khai bo sung thue gtgt

+Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ kê khai thuế cần điều chỉnh với đầy đủ các chỉ tiêu theo số đã điều chỉnh.

+ Bản giải trình bổ sung mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

+Tài liệu giải thích cho bản giải trình khai bổ sung.