Thay đổi kế toán trưởng của công ty (mẫu 08-MST)

Bài viết này Kimi Training xin chia sẻ cho các bạn kế toán cách lập mẫu 08-MST gửi cơ quan thuế khi có sự thay đổi kế toán trong công ty. Kimi Training luôn mong muốn người học: “thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua khóa học báo cáo thuếkế toán tổng hợp tại Trung tâm.

Khi có sự thay đổi nhân sự kế toán, bạn cần làm mẫu 08-MST gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

08