Thanh toán không dùng tiền mặt

Những trường hợp nào được coi là thanh toán không dùng tiền mặt?

Trả lời:

Kimi Training gửi tới các bạn bài viết liên quan đến các khoản thanh toán được coi là không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn trên 20 triệu đồng để được đưa vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 như sau:

P1030998 Ke toan Kimi

 

 

Tại điểm 2,3,4 khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi bộ sung điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định các trường hợp sau đây là thanh toán không dung tiền mặt:

“+ Thanh toán qua ngân hàng như: séc, ủy nhiệm chi hoặc lênh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế). ( Bên mua cần yêu cầu bên bán cung cấp Mẫu 08-MST thông báo về tài khoản ngân hàng)

+ Thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. TH bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của 3 bên.( Nếu trong hợp đồng kinh tế không có điều khoản thanh toán bù trừ thì 2 bên ký thêm  phụ lục hợp đồng).

+ Các TH thanh toán không dùng tiền mặt khác: Thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả TH bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ 3 do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong TH đồng thời hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho Bạc Nhà Nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).”

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Phương châm của Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.