Tạo nhóm để Hide và Unhide nhanh trên Excel.

Khi làm việc với bảng dũ liệu có nhiều dòng nhiều cột trong Excel, khi đó chúng ta muốn hide hoặc Unhide (ẩnbỏ ẩn) để bao quát, xem các cột muốn xem hoặc muốn in báo cáo …

Đã là một kế toán bạn nào cũng biết Nhật ký chung, trên bảng Nhật ký chung bên dưới, chúng ta muốn ẩn 6 cột: C, D, … H

tao-nhom-hide_unhide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc đó các bạn nên dùng chức năng Outline>Group trong Menu Data. Các bạn làm như sau:

– Bôi đen các cột muốn tạo nhóm (muốn ẩn).

– Kich chuột vào Menu Data > Group ở bên góc phải.

tao-nhom_hide_unhide

 

 

 

 

 

 

Khi đó bên trên các cột C,D, … H có dấu chấm, có dấu trừ () và một đường kẻ bên cạnh dấu trừ. Khi muốn ẩn các cột C,D , … H các bạn kích chuột vào dấu trừ đó. Lúc này các cột đó sẽ ẩn và dấu trừ thành dấu cộng (+). Ngược lại nếu kích vào dấu cộng thì các cột đó sẽ mở ra và dấu cộng trở thành dấu trừ.

hide_unhide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu cộng thứ nhất là nhóm gồm các cột C,D, …H

Dấu cộng thứ hai là nhóm gồm các cột L, M

Nếu muốn hide nhanh nhiều nhóm hoặc unhide nhanh nhiều nhóm thì dùng nút [1] hoặc [2].

2-nhom-hide