Căn cứ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà kế toán cần phải biết

Trong quá trình giảng dạy khóa học nghề kế toán và kế toán thuế của cô Lê Thị Lệ Thương tại Trung tâm Kimi Training, Cô đã chia sẻ với trung tâm KIMI rằng tuy nhiều bạn học rất tốt nhưng các lại rất ít chịu đọc luật thuế, điều này sẽ theo đánh giá của […]