GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG

Hiện nay cơ quan thuế đã nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau: Căn cứ Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: “…4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi […]