QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ THAM GIA BHXH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Bước 1 Doanh nghiệp lên Cơ quan lao động (phòng/ sở LĐTB&XH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoạt động và nộp các hồ sơ sau: – Đơn đăng ký hệ thống thang bảng lương; – Hệ thống thang bảng lương, bảng phụ cấp doanh nghiệp tự xây dựng căn cứ theo quy định của […]