Tag archive for ‘thue gtgt’

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT?

 Trả lời: Người nộp thuế (NNT) có thể lập TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở […]

SAI SÓT DO KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (Phần 1/2)

 Trước khi lập báo cáo thuế hàng tháng, chúng ta cần kiểm tra để phát hiện sai sót khi kê khai, tránh trường hợp khai sai làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT. Bài viết này giúp các bạn cẩn thận hơn và kiểm tra tốt hơn khi khai báo thuế và ghi chép sổ sách. […]

LUẬT SỐ 71/2014/QH13 QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

Ngày 26/11/2014 kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 khóa 13, Quốc hội đã phê duyệt thông qua Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các Luật về thuế Luật số 71/2014/QH13, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, tại điều 3 của Luật này […]

Trông chờ vào một dự thảo hiệu quả thông tư 153

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ các nội dung về điều kiện đối DN sử dụng hoá đơn: DN thành lập từ dự án đầu tư trên cơ sở quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt đầu tư từ cấp UBND tỉnh trở lên; là DN […]

Văn bản thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013

Kimi xin giới thiệu với các bạn những văn bản liên quan tới thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013 I. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT có hiệu lực năm 2013 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 Tải luật thuế 2008 tại […]


Paste your AdWords Remarketing code here