Dạy làm Kế toán thực tế

Khóa học Kế toán Thực tế tại Kimi Training (Đảm bảo thành nghề) Đối tượng: –         Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chưa có kinh nghiệm –         Tốt nghiệp PTTH, Hoặc học các ngành khác muốn chuyển sang làm kế toán –         Kế toán viên đang làm tại các Doanh nghiệp muốn nâng […]