Tag archive for ‘Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014’

GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG

Hiện nay cơ quan thuế đã nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau: Căn cứ Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: “…4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi […]

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (Phần 1)

Vấn đề quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014, Kimi Training xin gửi tới các bạn chuyên mục dài kỳ về những lưu ý khi làm quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014, nhằm giúp các bạn rà soát và phát hiện các sai phạm trong kê khai, […]