Tag archive for ‘thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015’

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình. Bài viết này  của KIMI Training giúp các bạn lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính 2015 gửi cơ quan thuế. Để giúp các bạn rà soát và […]

Thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Những trường hợp nào được coi là thanh toán không dùng tiền mặt? Trả lời: Kimi Training gửi tới các bạn bài viết liên quan đến các khoản thanh toán được coi là không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn trên 20 triệu đồng để được đưa vào chi phí được trừ khi […]

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ theo khoản 2 điều số 13 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và luật 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều luật số 13 có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào […]