Tag archive for ‘Thông tư 156/2013/TT-BTC Ngày 06/11/2013’

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình. Bài viết này  của KIMI Training giúp các bạn lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính 2015 gửi cơ quan thuế. Để giúp các bạn rà soát và […]

NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP Ở 2 NƠI

Bài viết này, Kế toán Kimi giúp các bạn hiểu hơn về nơi nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công từ 2 nơi trở lên thì hồ sơ quyết toán Thuế TNCN sẽ nộp ở đâu. Theo quy định tại tiết c.2.1 điểm C […]

Mẫu 06/GTGT lựa chọn phương pháp tính thuế

    Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT lựa chọn phương pháp tính thuế tại khoản 7 điều 11. Trường hợp người nộp thuế đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp, nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiên tính thuế GTGT theo phương pháp […]

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014 (Phần 1)

Vấn đề quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014, Kimi Training xin gửi tới các bạn chuyên mục dài kỳ về những lưu ý khi làm quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2014, nhằm giúp các bạn rà soát và phát hiện các sai phạm trong kê khai, […]

NƠI KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Để giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp trong việc khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại đâu khi có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc thì Tổng cục thuế có hướng dẫn tại Điều 12: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp thông tư 156/2013/TT-BTC ngày […]


Paste your AdWords Remarketing code here