Sửa các lỗi không nộp được tờ khai:

Phần mềm Config 1.0 hỗ trợ sửa các lỗi như sau: 1. Sửa lỗi “Java(TM) was blocked because it is out of date and needs to be updated” . – Trên IE 8 hiện như sau: Xem thêm thông tin về lỗi này tại đây Thông thường, các bạn kế toán vẫn hay ấn Run this […]