NGÀY THÁNG LẬP HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

  Ngày lập hóa đơn sẽ là ngày nào nếu bạn gặp phải trường hợp khi khách hàng yêu cầu bạn xuất hóa đơn hoặc đến khi kết thúc hợp đồng, công ty bạn phải xuất hóa đơn thì bạn sẽ phải xuất hóa đơn mà ngày tháng sẽ cụ thể ghi vào thời điểm […]