Tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là nhằm giúp người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,… đã có hợp đồng chính thức, điều đó nhằm giúp bảo vệ cho người lao động các quyền lợi, lợi ích khi tham gia lao động. Vậy đối với những người còn trong độ […]