Tag archive for ‘mở sổ kế toán’

MỞ SỔ, GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ CHỮ KÝ THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

1. Mở sổ: Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế tán trưởng của doang nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán […]

Khóa học Kế toán MISA

Chào các bạn. Bạn đang có nhu cầu sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa. Bạn mong muốn nắm được tất cả các kỹ năng khi thực hành phần mềm Kế toán Misa. Khóa học Kế toán Misa của Kimi Training sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn khi sử dụng phần mềm […]


Paste your AdWords Remarketing code here