Tag archive for ‘luật số 71’

THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (PHẦN 2/2)

THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (PHẦN 2/2)

  Chào các bạn của Kế Toán Kimi! Ngày 05/02/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Sau đây là một số nội dung tiếp theo phần1: 3. Về ưu đãi […]

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình. Bài viết này  của KIMI Training giúp các bạn lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính 2015 gửi cơ quan thuế. Để giúp các bạn rà soát và […]

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần IV)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư  96/2015/TT-BTC Ngày 22/6/2015, hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.  Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn các nội dung sau: […]

LUẬT SỐ 71/2014/QH13 QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

Ngày 26/11/2014 kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 khóa 13, Quốc hội đã phê duyệt thông qua Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các Luật về thuế Luật số 71/2014/QH13, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, tại điều 3 của Luật này […]

Tóm tắt Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung các luật thuế

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế được ban hànhvà có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.Kimi Training đã cập nhật về văn bản luật số 71 này và tóm tắt những điểm nổi bật […]


Paste your AdWords Remarketing code here