Chuyện “tái ông thất mã” trong nền kinh tế

Ông tôi vẫn hay kể cho tôi nghe câu chuyện “tái ông thất mã” để dạy tôi nên bình tĩnh trước sự đời, câu chuyện ấy tôi xin tóm tắt như sau: Ông lão nọ bị mất một con ngựa, hàng xóm đến chia buồn, nhưng ông lại thản nhiên nói rằng: – Biết đâu […]