Tư duy mở khi làm kế toán trên Excel

Làm kế toán trên excel là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn nếu bạn có ưu điểm về toán học, về logic và sự sáng tạo linh hoạt. Bên cạnh đó bạn phải luôn luôn tìm hiểu cái mới (công nghệ mới, phiên bản excel mới). Vì khi có phiên bản Excel mới, phiên […]