SUBTOTAL trong excel (hàm subtotal và hàm sum trong kế toán).

Chào các bạn, Với bài viết này, Kimi Training xin chia sẻ với các bạn sự khác nhau của hàm subtotal và hàm sum. Với ví dụ trên tại ô B7 và C7 (màu vàng), hai ô này sử dụng công thức sum và subtotal. Với hình trên thì Kết quả của hai ô là như nhau. […]