Hình ảnh lớp học Kế toán trên máy ngày 06/11/2012

Xin chào các bạn. Ngày 06/11/2012 vừa qua, Kimi Training xem phép một lớp học Kế toán Ghi sổ để xin một vài kiểu ảnh lớp dạy kế toán máy đưa lên chuyên mục Gương mặt học viên trung tâm. Lớp học: Thực hành Kế toán Tổng hợp AT12 Lịch học: Ca sáng từ 9h-11h các ngày thứ 3.5.7 […]