Cách tính số lao động thường xuyên trong doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp lớn, trước khi vào làm việc thường có những giao kết hợp đồng lao động và tính chất lao động thường xuyên hơn các doanh nghiệp nhỏ. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp buộc phải xác định được nhu cầu lao động và khả năng cung lao động của thị trường […]