Tag archive for ‘hợp đồng bảo hiểm’

NHỮNG ĐIỀU KIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – TNCN (P2)

NHỮNG ĐIỀU KIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – TNCN (P2)

  Chào các bạn! Bài viết P2 này Kế toán Kimi sẽ chia sẻ với các bạn điều kiện để xác định Thu nhập từ CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG có được miễn thuế TNCN hay không? Căn cứ Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ […]

Hiểu Hơn Về Thuế Giá Trị Gia Tăng (Phần 3/3)

Trong phần 1 và phần 2 của bài viết này, ta đã tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng và những trường hợp được khấu trừ thuế toàn bộ, không được khấu trừ thuế. Vậy những trường hợp nào được khấu trừ thuế một phần? 3. Trường hợp được khấu trừ thuế giá trị […]

Chính sách kế toán có phản ánh được giá trị đầu tư tương lai của doanh nghiệp

Trong một số bài đăng trước, tôi đã đề cập với các bạn về hiện trạng chính sách doanh nghiệp. Tùy theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà có những chính sách kế toán phù hơp và có những quy chuẩn chung phù hợp với các điều kiện trong các hợp đồng bảo […]

Chính sách kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Như trong một số bài đăng trước, tôi đã đề cập đến với các bạn về một số trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không nhất thiết phải tuân theo các chế độ chính sách kế toán của nhà nước mà tùy theo từng điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, họ vẫn áp […]


Paste your AdWords Remarketing code here