Nâng cao chất lượng Đào tạo Kế toán kiểm toán tại ĐH Đại Nam

Cấp bách phải nâng cao chất lượng đào tạo kế toán-kiểm toán tại các trường đại học khối kinh tế nói chung và tại Đại học Đại Nam nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Kimi Training cùng với nhiều chuyên gia, GS.TS, giảng viên đến từ các […]