Mẫu đề nghị thanh toán, tạm ứng

Chào các bạn, KIMI TRAINING cung cấp cho các bạn biểu mẫu đề nghị thanh toán và Giấy tạm ứng. Tại mẫu giấy đề nghị thanh toán sẽ có 2 trường hợp: Trường hợp 1: nhân viên đã đi mua hàng và thanh toán tiền cho người bán và đã tạm ứng tiền của công […]