Chính sách kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Như trong một số bài đăng trước, tôi đã đề cập đến với các bạn về một số trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không nhất thiết phải tuân theo các chế độ chính sách kế toán của nhà nước mà tùy theo từng điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, họ vẫn áp […]