Tag archive for ‘Biên bản thu hồi hóa đơn’

Sai phạm như thế nào thì phải hủy hóa đơn tài chính.

Kế toán Kimi luôn muốn người học “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”. Bài viết này của kế toán Kimi giúp các bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp sai phạm về hóa đơn tài chính để các bạn Kế toán viên hiểu hóa đơn sai phạm như thế nào thì DN phải […]

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Trong nghề kế toán, sẽ có đôi lần bạn viết hóa đơn bị sai, thiếu xót và lúc này bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào ? Theo điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nếu trong trường hợp hóa đơn chưa giao cho người mua và chưa xé ra khỏi cuốn […]


Paste your AdWords Remarketing code here