Tag archive for ‘Biên bản thu hồi hóa đơn’

SAI PHẠM NHƯ THẾ NÀO THÌ PHẢI HỦY HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

  Bài viết này của kế toán Kimi giúp các bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp sai phạm về hóa đơn tài chính để các bạn Kế toán viên hiểu hóa đơn sai phạm như thế nào thì DN phải hủy hóa đơn tài chính? –   Theo quy định tại  Khoản 1,2 điều […]

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Trong nghề kế toán, sẽ có đôi lần bạn viết hóa đơn bị sai, thiếu xót và lúc này bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào ? Theo điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nếu trong trường hợp hóa đơn chưa giao cho người mua và chưa xé ra khỏi cuốn […]


Paste your AdWords Remarketing code here