Tag archive for ‘BHXH tự nguyện’

Tìm hiểu về Bảo hiểm Y tế tự nguyện

I. Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện là gì ? Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước thực hiện  để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ quỹ bảo hiểm y tế. II. Vì sao cần phải mua BHYT […]

Tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là nhằm giúp người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,… đã có hợp đồng chính thức, điều đó nhằm giúp bảo vệ cho người lao động các quyền lợi, lợi ích khi tham gia lao động. Vậy đối với những người còn trong độ […]


Paste your AdWords Remarketing code here