Sai phạm như thế nào thì phải hủy hóa đơn tài chính.

Kế toán Kimi luôn muốn người học “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”. Bài viết này của kế toán Kimi giúp các bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp sai phạm về hóa đơn tài chính để các bạn Kế toán viên hiểu hóa đơn sai phạm như thế nào thì DN phải hủy hóa đơn tài chính?

–   Theo quy định tại  Khoản 1,2 điều 20 Thông tư 39/2014/TT BTC quy định như sau:

“ a/ Trường hợp lập hóa đơn chưa chưa giao cho người mua nếu phát hiện sai sót người bán gạch chéo các liên và lưu lại số hóa đơn đã lập sai.

b/ Trường hợp đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế  nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên số Hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, Lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định” 07122015

Để làm tốt công việc kế toán tổng hợp và kế toán thuế, mời các bạn tham khảo lớp Kế toán tổng hợp, Kê khai  báo cáo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, chúng tôi cam kết giúp các bạn” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.