Quy định mới về chi trả lãi tiền vay năm 2015

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình. Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn về chi phí lãi tiền vay năm 2015. Các kế toán luôn loay hoay không biết xác định như thế nào đối với các khoản chi phí này cho đúng để được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

  1. Điểm mới: Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư thì cần vay thêm để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với chi phí lãi tiền vay năm 2015 trường hợp Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ trong qua trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  2. Trước đây: Trường hợp phần vốn góp doanh nghiệp góp hoặc mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vốn.
  3. Thủ tục chứng từ chi để được quyết toán vào chi phí được trừ năm 2015:
  • Hợp đồng vay (khế ước vay), bảng tính lãi vay, hóa đơn (chứng từ) của ngân hàng,
  • Tờ khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài (nếu vay ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài), chứng từ chi trả lãi vay,
  • Quy chế tín dụng nội bộ, Hợp đồng vay (khế ước vay), bảng tính lãi vay, chứng từ chi trả lãi vay,
  • Các chứng từ kê khai thuế TNCN đối với lãi vay (vay trong nước), chứng từ kê khai thuế nhà thầu NN (đối với trả lãi vay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài).

Kimi Ke toan

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”