Quy định mới về chi phí chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài năm 2015

Bài viết này của Kế toán Kimi nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về chi phí chỗ ở khi doanh nghiệp có thuê chuyên gia nước ngoài.

1. Những điểm mới:

Bổ sung quy định trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với Doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ Doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp

2.Trước đây:

Chưa có quy định này.

11216056_468015743349163_1390340769_n

3. Thủ tục chứng từ chi để được quyết toán vào chi phí được trừ năm 2015:

  • Doanh nghiệp ban hành chính sách về chỗ ở cho chuyên gia Nước ngoài hay trong Hợp đồng kinh tế có nêu rõ khoản chi này do bên Việt Nam chi trả.
  • Hợp đồng thuê nhà cho chuyên gia, hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán tiền thuê nhà như phiếu chi, ủy nhiệm chi..

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”