Phím Shift – Dùng phím Shift đúng lúc trên Excel…

Thông thường chúng ta chỉ dùng phím Shift khi muốn viết hoa chữ cái đầu tiên. Sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ hiểu hơn và dùng phím Shift một cách hữu dụng hơn.

Khi muốn bôi đen 1 vùng trên Excel thì nhấp chuột rồi kéo và thả (không dùng phím Shift).

Nhưng, nếu vùng bạn muốn bôi đen nhiều (hàng trăm dòng hoặc hàng ngàn dòng) bạn nên nhấp chuột vào ô đầu tiên rồi xuống ô cuối cùng sau đó nhấn phím Shift và nhấp chuột vào ô đó: (Bạn có thể xem video sau để hiểu hơn):

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị công nghệ tốt hơn nữa nếu xem và hiểu thêm đoạn video bên dưới: