Phân loại giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành

Trong quá trình làm kế toán, rất nhiều kế toán viên lúng túng trong việc tính toán giá thành sản phẩm. Vậy việc phân loại giá thành sản phẩm như thế nào và cách tính ra sao. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết về các loại giá thành sản phẩm và phương pháp để tính giá thành sản phẩm.

1. Phân loại giá thành sản phẩm

Có nhiều cách phân loại khác nhau: Theo thời điểm và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh
1.1. Theo thời điểm và nguồn số liệu có:

  • Giá thành kế hoạch: XĐ trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán kinh phí.
  • Giá thành định mức: XĐ trước khi bước vào sản đựơc xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và ko biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch.
  • Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các cho phí thực tế phát sinh trong sản xuất sản phẩm.

1.2. Theo chi phí phát sinh:

  • Giá thành sản xuất
  • Giá thành tiêu thụ

Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức:
Giá thành toàn bộ của SP = Giá thành SXSP + CP quản lý DN + chi phí Bán hàng
Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

2. Phương pháp tính giá thành:

2.1. Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): 

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.
Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ
Giá thành Sp =Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng sản phẩm hoàn thành

2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí:

Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.
Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

2.3. Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.
Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP / Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)
Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loại
Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ

2.4. Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại
Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP
Tỉ lệ CP =Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp / Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP

2.5. Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ước tính- Giá trị SP Chính DD cuối kỳ.

2.6. Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để tính giá thành sản phẩm.

Để nắm vững kiến thức và thực hành kế toán thành thạo, hãy đến với

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGHỀ THỰC HÀNH KIMI

Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo kế toán, cung cấp nhân lực kế toán tay nghề cao cho doanh nghiệp.