Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập ở 2 nơi

Bài viết này, Kế toán Kimi giúp các bạn hiểu hơn về nơi nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công từ 2 nơi trở lên thì hồ sơ quyết toán Thuế TNCN sẽ nộp ở đâu.

Theo quy định tại tiết c.2.1 điểm C khoản 2 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và điểm b khoản 4, điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính thì:

  • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú ( nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
  • Thường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú ( nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

04122015b

Để làm tốt công việc kế toán tổng hợpkế toán thuế, mời các bạn tham khảo lớp Kế toán tổng hợp, Kê khai  báo cáo thuếThuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, chúng tôi cam kết giúp các bạn “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”

Để đăng ký khóa học các bạn vui lòng liên hệ:

Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi.

ĐT; 0944.973.111 – 08.6299.7058