NƠI KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Để giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp trong việc khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại đâu khi có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc thì Tổng cục thuế có hướng dẫn tại Điều 12: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và công văn 4224/TCT-CS ngày 30/09/2014 của hướng dẫn về việc khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết của KIMI Training sẽ tóm gọn lại những điểm cần chú ý tại điều 12 thông tư 156/2013/TT-BTC và đính kèm công văn số 4224/TCT-CS ngày 30/09/2014 để các bạn có thể hiểu rõ hơn về việc khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế như thế nào.

Người nộp thuế Đơn vị phụ thuộc. đơn vị thành viên Hình thức hạch toán Nơi khai nộp thuế
Doanh nghiệp Không có   – Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
Doanh nghiệp Độc lập – Tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc
Doanh nghiệp Phụ thuộc – Không phải khai nộp hồ sơ khai thuế TNDN – Khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh ở đơn vị trực thuộc. – Khai nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế của trụ sở chính
Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất (gồm gia công, lắp ráp) Phụ thuộc – Đặc điểm: hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn của trụ sở chính -Khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh ở cơ sở sản xuất và trụ sở chính – Khai nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế của trụ sở chính
Tập đoàn, tổng công ty Phụ thuộc Hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế – Khai nộp thuế TNDN tại cơ quan quản lý thuế của đơn vị thành viên
Không hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập – Khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh ở đơn vị trực thuộc. – Khai nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế của trụ sở chính
Tập đoàn, tổng công ty Độc lập – Hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế. – Có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty Khai nộp thuế TNDN tại cơ quan quản lý thuế của đơn vị thành viên
Các trường hợp khác theo sự hướng dẫn của Bộ Tài Chính

 Download TNDN CV4224 nơi khai thuế TNDN của đơn vị trực thuộc

 

Hình ảnh lớp học kế toán thực hành tại Kimi , chi tiết liên hệ 0944.973.111 (Ms.Mỹ Hằng)

hoc ke toanke-toan-thuc-hanh