VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHI TRẢ TIỀN THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN

Bài viết này của Kế toán Kimi Giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định đối với việc Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, ví dụ thuê nhà làm văn phòng công ty hay thuê xe phục vụ sản xuất kinh doanh. Các kế toán luôn loay hoay không biết thủ tục như nào đối với các khoản chi này cho đúng để được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tại mục 2.5 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC sửa đổi bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT- BTC quy định các khoản chi phí không được tính vào chi phí được trừ như sau:

Bổ sung quy định không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế đối với chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân không đầy đủ hồ sơ, chứng từ như sau:

image-large-4t7r2yv3f9

“- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

Để làm tốt công vệc KẾ TOÁN cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH VÀ CHUYÊN SÂU tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.

"THÀNH THẠO GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN"