MỨC PHẠT VÀ CÁCH XỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

Chào các bạn Kimi!

Đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, việc quản lý chứng từ không tốt dẫn đến việc mất hóa đơn chứng từ là điều khó tráng khỏi. Nếu kế toán hiểu luật thì sẽ xử lý tốt hơn và tránh thất thoát cho doanh nghiệp rất nhiều.

Bài viết này Kế toán Kimi sẽ giúp các bạn xử lý tình huống mất hóa đơn đối với việc mất hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Trong trường hợp mất hóa đơn Giá trị gia tăng mua vào các bạn lưu ý cách xử lý như sau:

  • Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.(Biểu mẫu này lập tại phần mền HTKK)
  • Lập biên bản xác nhận mất hóa đơn nêu rõ thời điểm kê khai thuế, nộp thuế hóa đơn liên 1 của bên bán.
  • Photo lại liên 1 hóa đơn( Liên bên bán lưu tại cuốn), xin ký và có đóng dấu xác nhận của bên bán.

Mức phạt khi làm mất hóa đơn đầu vào như sau: Mức phạt làm mất hóa đơn đầu vào được quy định tại Điều 3, Khoản 4 Nghị Định 49/2016/NĐ-CP là: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu vào.

Trong trường hợp trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định phạt, nếu tìm lại được hóa đơn đã mất thì không bị phạt tiền.

21.1

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Phương châm của Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.