MỨC LƯƠNG CƠ BẢN NĂM 2018

 Bài viết này giúp các bạn hiểu hơn về mức lương cơ bản năm 2018. Tại cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng tiền lương Quốc Gia ngày 07/08/2017 đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2018 như sau:

VÙNG

Mức lương 2017

Mức lương 2018

Vùng 1

3.750.000

3.980.000

Vùng 2

3.320.000

3.530.000

Vùng 3

2.900.000

3.090.000

Vùng 4

2.580.000

2.760.000

 

Từ ngày 01/06/2017 tỷ lệ đóng bảo hiểm mức mới:

 

Doanh nghiệp

Người lao động

Tổng

BH XH

17.5

8

25.5

BH YT

3

1.5

4.5

BH TN

1

1

2

CFCĐ

2

2

TỔNG

23.5

10.5

34