KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN (Kỳ 4)

  Bài viết kỳ 3 của Kế toán Kimi đã hướng dẫn các cách lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn. Bài viếtnày của Kế toán Kimi sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

Theo Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“…4. Thông báo phát hành hóa đơn  hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành…”

Để nộp thông báo phát hành trên iHTKK các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản kê khai qua mạng tại Website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn ( lưu ý đăng nhập bằng trình duyệt IE – Internet Explorer)

01k4Bước 2: Chon Nộp tờ khai/nộp tờ khai XML

02k4Bước 3: Tại mục Tờ khai: chọn Tệp tờ khai (tờ khai này được lập trên ứng dụng HTKK 3.3.7) Các bạn chọn đường dẫn đến file XML thông báo phát hành hóa đơn mà các bạn lưu trước đó.

03k4Bước 4: Chọn Ký điện tử

04k4Tiếp theo các bạn nhập “mã pin” và “chấp nhận

05k4Hệ thống báo “ký tệp tờ khai thành công”, các bạn nhấn "OK".

06k4Sau đó bạn chọn Nộp tờ khai.

Bước 5:: Kiểm tra lại và gửi hóa đơn mẫu

Bạn vào “Tra cứu”, chọn “Tra cứu tờ khai”, tiếp đến chọn “Tất cả” sẽ hiện ra tất cả các tờ khai bạn đã gửi cho CQT.

08k4Hệ thống sẽ trả về “Kết quả tra cứu” mà bạn muốn tra cứu.

09k4

Từ “kết quả tra cứu” các bạn chọn “gửi phụ lục” như trên để gửi hóa đơn mẫu đính kèm.

Bước 7: chọn Đính kèm mẫu hoá đơn (và thực hiện lại bước 4,5 để ký và gửi mẫu hoá đơn).

Lưu ý: Hóa đơn mẫu các bạn scan và chèn ảnh ra file word đuôi .docx để nộp.

10k4Các bạn thực hiện nộp “Chọn tệp phụ lục”:

11k4

Sau khi các bạn chọn tệp thành công. Các bạn thực hiện “Ký điện tử” và “Nộp phụ lục” tương tự như bước nộp thông báo phát hành hóa đơn như trên.

Các bạn vào lại như đầu bước 5 để kiểm tra lại 1 lần nữa xem bạn đã nộp xong chưa

Lưu ý: Đối với hóa đơn mẫu và thông báo phát hành hóa đơn cũng như thông báo đã nhận tờ khai các bạn in ra và lưu tại công ty/

Ở bài viết này Kế toán Kimi đã hướng dẫn các cách gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn. Bài viết sau của Kế toán Kimi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế môn bài.

Những gì mà trung tâm Kimi Training luôn mong muốn người học “ thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua khóa học báo cáo thuếkế toán tổng hợp tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Kimi Training.

Nếu bạn không có nhiều thời gian, Kimi có khóa học kế toán ngắn hạn giúp các học viên nhanh chóng nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao.

Tư vấn viên lịch học: 0944.973.111 (Hỗ trợ 24/7 miễn phí).

Skype: KimiTraining

Email: info@ketoankimi.vn

Website: http://ketoankimi.vn

Sự thành thạo trong nghề nghiệp của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi!