Hoc học kế toán tổng hợp tại Kimi Training là định hướng đúng đắn để bạn trở thành một Kế toán Tổng hợp chuyên nghiệp, chắc về Kiến thức, giỏi về Nghiệp vụ. Chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những buổi học bổ ích, thiết thực; giáo trình giảng dạy chuẩn mực và môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện. Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ với Kế toán Kimi: Tel 08.6299 7058 – Hotline  0944.973.111.

Khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Buổi học Học phí (đ)
Kế toán Nhập môn 30/06/2015 9h00-11h00 8 buổi T3, T5, T7 1.000.000
Kế toán Nhập môn 29/06/2015 18h30-20h30 8 buổi T2, T4, T6 1.000.000
Kế toán Tổng hợp thực hành 08/07/2015 9h00-11h00 24 buổi T2, T4, T6 1.850.000
Kế toán Tổng hợp thực hành 07/07/2015 18h30-20h30 24 buổi T3, T5, T7 1.850.000
Kế toán Tổng hợp thực hành 23/06/2015 18h30-20h30 24 buổi T3, T5, T7 1.850.000
Kế toán Tổng hợp thực hành 27/06/2015 14h30-17h30 18 buổi T7, CN 3.700.000
Nghề Kế toán trọn gói 30/06/2015 9h00-11h00 48 buổi T3, T5, T7 4.350.000
Nghề Kế toán trọn gói 29/06/2015 18h30-20h30 48 buổi T2, T4, T6 4.350.000
Kế toán Thuế Doanh nghiệp 17/06/2015 9h00–11h00 8 buổi T2, T4, T6 1.000.000
Kế toán Thuế Doanh nghiệp 06/07/2015 18h30–20h30 8 buổi T2, T4, T6 1.000.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành 08/07/2015 9h00–11h00 40 buổi T2, T4, T6 3.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành 07/07/2015 18h30–20h30 40 buổi T3, T5, T7 3.350.000