Khóa học về quản lý chi phí SXKD theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 1. Các điều kiện cần và đủ để một khoản chi của dn được các cq thanh kiểm tra (kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ, cq thuế các cấp) chấp nhận trong quyết toán thuế TNDN 2015
 2. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản của tổ chức và cá nhân; sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 3. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí khấu hao tscđ, sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 4. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí tiền lương, tiền công; sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 5. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí lãi vay, sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 6. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí chênh lệch tỷ giá, sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 7. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí bán hàng, sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 8. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp, sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 9. Các đổi mới của nhà nước trong quản lý chi phí khác (chi phí tài trợ và chi phí không liên quan đến doanh thu), sai phạm của dn và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ để dn được quyết toán vào chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015
 10. Giải đáp các vướng mắc về quản lý chi phí SXKD năm 2015 theo chính sách thuế TNDN mới năm 2015 cho các học viên

1) Đối tượng tham dự:

 • Tổng giám đốc, Phó TGĐ, Giám đốc , PGĐ, Kế toán trưởng, Kế toán viên
 • Các cán bộ phòng: Vật tư, Kinh doanh, Hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật
 • Các Cán bộ trực tiếp liên quan.

2) Thời gian học:   Chủ Nhật ngày 15/11/2015.

( Trong 01 ngày : Sáng từ 8h15’ – 11h30’ , chiều từ 13h30’ – 17h00’)

3) Kinh phí dự học 400.000đ/1 học viên (bao gồm tài liệu học tập).

     Hỗ trợ :

 • Đăng ký tại bàn ngày 15/11/2015, học phí 400.000đ/1 học viên
 • Chuyển khoản – đăng kí trước 15/11/2015, học phí 300.000đ/ 1 học viên

Thông tin chuyển khoản:

Tên TK: Lê Thị Lệ Thương

Số TK: 711A.3127.4823

Tại: Ngân hàng Công Thương (Vietin Bank)  – Chi nhánh Cầu Giấy

 • Đăng ký nhóm 2 người trở lên 250.000đ/1 học viên