Khai Thuế TNDN Tạm Tính Sai Có Bị Phạt Không ???

Báo cáo thuế TNDN tạm tính tại mỗi quý không phải lúc nào nhân viên kế toán tổng hợp có thể làm đúng chính xác 100%. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có bị xử phạt hay không ?

Tại công văn 2745/TCT-PC ngày 21/07/2014 có giải thích và hướng dẫn việc khai thuế TNDN tạm tính sai có phạt không ?

Cơ sở pháp lý

Tại công văn của Tổng cục thuế trả lời cho công văn 3552/CT-TTr ngày 26/06/2014 của Cục thuế Bình Thuận về vấn đề này. Căn cứ với quy định tại khoản 2, điều 2 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế “Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”

“Thời điểm xác định hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; hành vi trốn thuế, gian lận thuế là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện khai thiếu thuế, hành vi trốn thuế, gian lận thuế…”

Xét theo các quy định nêu trên, Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời điểm nộp hồ sơ khai thuế  của từng loại thuế, để xác định người nộp thuế có vi phạm hành chính về thuế, tương ứng với từng thời điểm thực hiện thì nộp thuế sẽ bị xử phạt theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Trường hợp thực tế: Giả sử quý I và II/2013 Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý, có hành vi kê khai thuế trên tờ khai thuế tạm tính sai do khai tăng các khoản chi phí làm giảm số thuế TNDN phải nộp trong quý I và II/2013 nhưng đến khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, đến năm 2014 Cục thuế thanh tra và phát hiện thì thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp được xác định là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

=> Như vậy ta cũng có thể hiểu được rằng giả sử trong Quý I và II/2013 doanh nghiệp kê khai sai số tiền thuế phải nộp nhưng tại thời điểm quyết toán thuế TNDN của năm đó doanh nghiệp đã kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp lại thì sẽ không bị xử phạt về hành vi này.

Download công văn KHAI THUẾ TNDN TẠM TÍNH SAI CÓ BỊ PHẠT KHÔNG (CV 2745)