Hướng dẫn đánh tiếng Việt có dấu trong HTKK.

 Bài viết này Kế Toán Kimi chia sẻ cho các bạn kế toán cách sửa lỗi không đánh được tiếng việt có dấu trong phần mền HTKK khi thực hành khai thuế.

  1. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào phần mền HTKK mới nhất. Sau đó đánh mã số thuế của doanh nghiệp:
  • Vào cửa sổ  “Thông tin chung về người nộp thuế”
  • Khi không đánh được tiếng Việt có dấu, các bạn mở bảng điều kiển của Unikey

Sau đó chọn mở rộng.

  • Các bạn chọn: “Luôn sử dụng clipboard cho unicode”
  • Đóng cửa sổ Unikey và các bạn gõ tiếng Việt có dấu bình thường trong HTKK

Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.