HTKK mới nhất (HTKK 3.3.0)

HTKK 3.2.6 là sự mong đợi của rất nhiều người. Tuy nhiên Hiện nay mọi người đang dùng HTKK 3.2.5 và phiên bản tiếp theo của phần mềm HTKK 3.2.5 là HTKK 3.3.0 (không phải HTKK 3.2.6 như mọi người vẫn nghĩ). Vậy HTKK 3.3.0 có những thay đổi gì?

Nội dung nâng cấp chính (2 phần chính):

HTKK mới 3.3.0 (HTKK 3.2.6)

Ngoài ra việc nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế nhà thầu, Tờ khai phí, lệ phí, … các bạn có thể tìm hiểu tại file đính kèm này.

Download HTKK 3.3.0 tại đây.