HTKK 3.2.6

HTKK 3.2.6 là phiên bản HTKK được mong đợi nhất từ trước đến nay. Do Thông tư 119 (TT119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014) có quy định bỏ một số cột và dòng tại các: mẫu số 01-1/GTGT, mẫu số 01-2/GTGT, mẫu số 03/GTGT, mẫu số 04-1/GTGT. Tại phiên bản cũ HTKK 3.2.5 vẫn có các cột và dòng này. Chính vì vậy dân kế toán đang rất mong đợi phiên bản HTKK 3.2.6 để việc kê khai thuế tuân thủ đúng những gì mà Thông tư 119 quy định. Mong rằng phiên bản HTKK mới sẽ là HTKK 3.2.6

HTKK 3.2.6