Hỏi về ưu đãi thuế suất thuế TNDN đối với đơn vị dạy nghề;

Em là Đặng Kim Thư, em học lớp cô Thủy từ năm 2011, hiện tại em làm ở đơn vị dạy nghề (Cty Cổ Phần).

Các thầy cô cho em hỏi em đọc Luật thế thu nhập doanh nghiệp Chương 3 Điều 13 mục 2 có ghi:
“Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%”. Vậy đơn vị em chịu thuế suất 10% đúng hay sai?

Cô Thủy trả lời em như sau:

Điều 13 ghi rõ thuế suất áp dụng đối với đơn vị dạy nghề là 10%
Nghị định 69/2008/NĐ-CP quy định cụ thể về đơn vị xã hội hóa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của TTg.
Quy định của TTg Chính phủ xem tại văn bản: 1466/QĐ-TTg, mục II ghi rõ các yêu cầu:
50 học sinh/1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi; Có chương trình dạy nghề theo quy định.

Vậy nếu đơn vị em đạt yêu cầu như trên thì được hưởng thuế suất ưu đãi 10%. Để được hưởng thuế suất ưu đãi 10% em làm theo quy định Tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Điều 16 điểm 1 ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế”.

Em hãy liên lạc với chi cụ thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc em thành công hơn trong cuộc sống, khi nào rảnh mời em đến KIMI TRAINING để được sắp các khóa học kế toán chuyên đề miễn phí.
Cảm ơn em.